Kredyt bankowy zwany inaczej też pożyczką jest chyba dobrze znanym pojęciem każdemu człowiekowi ale jakby się zapytać pewnej osoby o definicje kredytu to ta osoba mogłaby mieć problemy z odpowiedzią. Z definicji kredytem można nazwać pewnego rodzaju umowę w formie pisemnej zaistniałą między kredytodawcą a kredytobiorcą. Bank czyli kredytodawca zobowiązany jest udostępnić pewną kwotę pieniężną na pewien określony w umowie czas kredytobiorcy czyli osobie, która bierze kredyt. Kredytobiorca również posiada zobowiązania, są to przede wszystkim zobowiązania polegające na zwróceniu pożyczonych pieniędzy bankowi w terminie zgodnym z umową. Nie wolno zapominać, że bank po udzieleniu pożyczki nalicza sobie odsetki, o które powiększona zostaje kwota, którą należy bankowi oddać. Może to być na przykład dziesięć procent pożyczonych pieniędzy. Podsumowując kredyt można nazwać stosunkiem zobowiązań między stronami. Zarówno bank jak i jego klient są zobowiązani do spełnienia swoich obowiązków zawartych w umowie.