Rozdzielnice napięcia mają różnego rodzaju zadania. Służą one między innymi do łączenia, rozdzielania oraz przerywania obwodów elektrycznych. W tego typu rozdzielnicach możemy znaleźć różnego rodzaju podzespołu takie jak urządzenia sterownicze, bezpieczniki elektryczne, wyłączniki instalacyjne, wyłączniki różnicowoprądowe, ograniczniki przepięć, przekładniki prądowe, liczniki elektryczne, regulatory, sterowniki, PLC, komputery przemysłowe z wbudowanym systemem. Rozdzielnice możemy podzielić ze względu na wysokość napięcia. Pierwszą jest rozdzielnica niskiego napięcia. Podzielić ją możemy według kilku czynników, to jest pod względem zasady konstrukcji, w zależności od funkcji elektroenergetycznej sieci rozdzielczej, w zależności od miejsca gdzie będzie zainstalowana – ważna jest tu odporność na wpływ środowiska; w zależności od możliwości przemieszczania – ruchome lub stacjonarne, w zależności od sposobu w jaki jest zamontowana, w zależności od możliwości dostępu oraz możliwości obsługi, a także w zależności od sposobu montażu podstawowych aparatów elektrycznych w głównym torze prądowym pola rozdzielnicy, to znaczy na jednoczłonowe i dwuczłonowe.
Rozdzielnica średniego napięcia służy do rozdzielenia energii elektrycznej w przemiennym prądzie trójfazowym o częstotliwości 50 Hz, przy zachowaniu napięcia znamionowego 25 kV. Są one zbudowane z takich samych członów konstrukcyjnych, zawierających typowe pola o różnym przeznaczeniu i wyposażeniu na przykład liniowe, transformatorowe czy sprzęgłowe.

Więcej: Rozdzielnice SN