Chemikalia to bardzo niebezpieczne substancje. Mogą posiadać właściwości żrące lub trujące, dlatego przechowywanie ich musi być bardzo rozważne i dobrze przemyślane.

Jeszcze całkiem niedawno, a może i gdzieniegdzie obecnie, chemikalia takie jak na przykład paliwo do maszyn rolniczych, przechowywane było w zwykłych, często plastikowych beczkach. Obecnie jest to niedopuszczalne, gdyż zdarzało się rozszczelnienie takich pojemników i nastąpił toksyczny wyciek do gleby lub co gorsza do zbiornika wodnego.
Najlepszymi pojemnikami, są szczelne i trwałe zbiorniki z polichlorku na chemikalia stężone.

Są to pojemniki, produkowane z dwóch warstw tworzywa tak zwane „dwupłaszczowe”. W przypadku magazynowania paliwa, jedną, wewnętrzną warstwą stanowi dystrybutor, natomiast warstwa zewnętrzna to chemoodporne, specjalnie utwardzone tworzywo, niewrażliwe na stężone chemikalia.
Każdy zbiornik przystosowany jest do rodzaju substancji, którą będzie zawierał. Zbiorniki mają też określoną pojemność, obliczoną na ewentualne rozprężenie cieczy, by nadmiar nie wyciekł na zewnątrz.
Ustawianie pełnych pojemników również ma duże znaczenie. Stężone chemikalia muszą stać na twardym, nieprzepuszczalnym i równym podłożu, daleko od źródeł ciepła i światła słonecznego. Nie mogą również być narażone na niską temperaturę, bo mogą zmienić swój skład chemiczny.

Zadbanie o właściwe warunki przechowywania, jest gwarancją bezpieczeństwa dla zdrowia a nawet dla życia, ludzi przebywających w pobliżu takich magazynów, lub też mających do czynienia z groźnymi chemikaliami.

Zobacz również: PP zbiorniki serwis