Język angielski jest wspaniałym językiem, którym można się posługiwać niemal na całym świecie. Dlatego konieczne jest, aby mieć przynajmniej trochę wiedzy na jego temat. Ale jak to zrobić? Wiele osób nigdy nie uczyło się angielskiego lub nigdy nie wzięło go sobie do serca. Kluczem do skutecznej nauki nowego języka jest podejście do niego w sposób pozytywny i przyjemny.

Oczywiście, nie jest łatwo nauczyć się zupełnie nowego języka od samego początku. Można jednak w prosty sposób ułatwić sobie ten proces. Można oglądać angielskie seriale, czytać angielskie książki z tłumaczeniem lub kontynuować lekturę tego artykułu. Dziś wspólnie nauczymy się, jak poprawnie używać czasowników nieregularnych w czasie przeszłym.

Co to są czasowniki nieregularne?

Jak zapewne już wiesz, czasowniki w języku angielskim dzielą się na 2 podstawowe grupy:

Czasowniki regularne

Czasowniki nieregularne

Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że aby utworzyć zdanie w różnych czasach, musimy użyć tych czasowników w odpowiedniej formie. Podczas gdy czasowniki regularne nie są trudne, formy nieregularne czasowników muszą być nauczone na pamięć.

Aby dać Ci przykład, tutaj przygotowaliśmy 2 podstawowe i często używane czasowniki nieregularne. Więc, zaczynamy?

Czasownik READ

Tak jak poprzedni czasownik, czasownik READ jest jednym z czasowników nieregularnych. Dla tego czasownika, musisz nauczyć się 3 podstawowych form, aby poprawnie używać czasów.

Obmiana READ dosłownie wymaga znajomości tych form. Ale na szczęście, czasownik READ jest wyjątkowy w tym, że wszystkie 3 formy są dokładnie takie same. Różnią się one tylko wymową.

Formy czasownika READ

Bezokolicznik: READ /riːd/

Czas przeszły: READ /red/

Imiesłów bierny: READ /red/

Zwróć uwagę na wymowę!

Czas przeszły prosty czasownika READ

Używamy READ do wyrażenia wydarzenia, które miało miejsce w przeszłości. Mogło ono mieć miejsce raz lub wielokrotnie.

Dla tego czasu używamy 2. formy czasownika, tj. READ z wymową /red/.

Dla zdań przeczących, dodajemy przeczenie „did not / did not” przed READ /r:id/ w jego oryginalnej formie.

Przykłady:

read your book.                    /red/

did not read your book.                 /ri:d/

He did not read your book.               /ri:d/

Czas przeszły ciągły czasownika READ

Czas przeszły ciągły pokazuje czynność, która miała miejsce w przeszłości w pewnym momencie i trwała jakiś czas.

Tworzy się go przez połączenie czasownika w jego oryginalnej formie (bezokolicznik READ /r:id/) i końcówki -ing. To daje nam formę READING. Przed czasownikiem „reading” musimy dodać inny czasownik, albo „was” albo „were”. Ostateczną formą będzie „WAS/WERE READING”.

Używamy „was” dla 1. i 3. osoby liczby pojedynczej oraz „were” dla pozostałych osób.

Przykłady:

was reading a book for 2 hours.

We were reading this book all night.

 

Czas teraźniejszy dokonany READ

Czas teraźniejszy złożony przedstawia wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości i w jakiś sposób wpływają na teraźniejszość poprzez swoje skutki.

Używamy czasownika w 3. formie, imiesłów bierny READ /red/ w połączeniu z czasownikiem „has/have”. To daje nam formę czasownika „HAS/HAVE READ”.

Has piszemy w 3. osobie liczby pojedynczej. Używamy have dla wszystkich innych osób. Dla przeczenia zdania, używamy przeczenia „HAVEN’T” zamiast „have” i przeczenia „HASN’T” zamiast „has”.

Przykłady:

I have read this article. /haev red/

Ona nie przeczytała tego artykułu, więc go nie zna.

Ucząc się języka angielskiego, zyskujesz zupełnie nowe możliwości. Możesz się rozwijać i zdobywać nowe i nowe informacje. Dlatego to wspaniale, że pracujemy razem, aby się doskonalić i uczyć się znowu czegoś nowego.

Angielski to piękny język i szkoda byłoby go wyrzucić, a wraz z nim wszystkie możliwości, które oferuje. Więc nie poddawaj się, ćwicz ciężko, a zobaczysz efekty.