Rozbudowany program magazynowy pozwala nam sprawnie zarządzać kartoteką kontrahentów. Dane warto wprowadzić jeszcze przed rozpoczęciem pracy, tak aby wszystko przebiegało szybko i bezproblemowo. Kartotekę kontrahentów może samodzielnie stworzyć od podstaw poprzez ręczne dodawanie każdej wartości. Oczywiście możemy również przyspieszyć tworzenie bazy danych, jeśli posiadamy informacje z programu Excel. Możemy zaimportować je do programu LoMag, a tym samym zaoszczędzić sporą ilość czasu.

W jaki sposób zaimportować kartotekę kontrahentów?

Uruchamiamy oprogramowanie magazynowe (http://www.lomag.pl), a następnie klikamy w „Kontrahenci” i „Importuje z Excela”. Wskazujemy wcześniej przygotowany plik. Przypisujemy kolumny z programu Excel do kolumn programu LoMag. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że dane przeniosą się w prawidłowy sposób. Bez trudu może zaimportować wszystkich naszych dostawców, odbiorców, czy też pracowników. Jest to szczególne ułatwienie dla tych, którzy pracowali już na inny oprogramowaniu magazynowym, jednak postanowili je zmienić.

Jak nadać status kontrahenta?

Każdego kontrahenta możemy przypisać do właściwej grupy – dostawca, odbiorca, czy też pracownik. Ważne jest to, aby w kartotece umieścić kolumny z wartościami „Tak” lub „Nie”. Dzięki temu odrzucimy nieinteresujące nas statury i wskażemy prawidłowy. Jest to bardzo proste, więc określenie statusu kontrahenta przebiegnie błyskawicznie. Pogrupowanie danych ułatwi nam realizację czynności związanych z zarządzeniem magazynem.