Czy zapłatę za fakturę można otrzymać nawet w ciągu 24 godzin? Tak, nawet wtedy, gdy kontrahent lub klient nie opłaci jej od razu! To możliwe dzięki usłudze określanej jako faktoring, która teraz dostępna jest również dla małych firm. Co warto wiedzieć o mikrofaktoringu?

Jak działa mikrofaktoring?

Faktoring pozwala na sfinansowanie wystawionej faktury, czyli na otrzymanie zapłaty przed terminem, w którym klient lub kontrahent muszą ją uregulować. Wypłatę przekazuje wówczas firma faktoringowa, fachowo nazywana faktorem. Jej klient to z kolei faktorant.

Zwykle faktoring wybierany jest przez firmy większe, które działają w określonych branżach, gdzie popularne są wydłużone terminy płatności. Wtedy mogą otrzymywać wypłatę z faktur w krótkim terminie, by łatwiej opłacać swoje rachunki i inwestować. Czy faktoring tylko dla dużych firm daje taką możliwość? Nie, ponieważ dzisiaj można skorzystać także z mikrofaktoringu, czyli faktoringu dla małych firm.

Tym, co charakteryzuje faktoring dla małych firm, jest przede wszystkim niższy limit finansowania, ale z drugiej strony usługi tego typu są również łatwiej dostępne. W zależności od wybranej firmy faktoringowej są one skierowane do przedsiębiorstw w sektorze MŚP osiągających obroty roczne do 1-3 milinów złotych.

Różnice między mikrofaktoringiem a faktoringiem

Chociaż mikrofaktoring oraz faktoring mają taką samą zasadę działania, to jednak warto wskazać, że różnią się one pomiędzy sobą pod kilkoma względami. Ma to na celu ułatwienie dostępu do faktoringu również mniejszym firmom, które osiągają niższe obroty roczne.

Najważniejsze cechy mikrofaktoringu to:
– Błyskawiczny dostęp do pieniędzy – faktor wypłaca je faktorantowi najczęściej w 24 godziny od momentu przekazania faktury do sfinansowania.
– Prosty dostęp do usług – faktoring dla małych firm nie wymaga przeprowadzania skomplikowanej analizy finansowej, więc może być uruchomiony szybciej niż dla firm większych.
– Brak limitów w wysokości finansowania – powoduje to, że można finansować również faktury na niższe sumy.
– Elastyczny limit finansowania – może podwyższać się wraz z rozwojem biznesu i większymi kwotami sprzedaży.
– Dodatkowe usługi – usprawniają one prowadzenie działalności, na przykład jak monitorowanie zapłaty faktury przez kontrahenta, klienta.

Dlaczego warto wybrać faktoring dla małych firm?

Mikrofaktoring to bardzo atrakcyjny wybór dla wielu mniejszych firm, które nie chcą narażać się na powstanie zatorów płatniczych i utratę płynności finansowej oraz chcą zawsze mieć do dyspozycji środki potrzebne do prowadzenia działalności.

Wybierając taką formę faktoringu, firma może zatem efektywniej się rozwijać, zwiększyć swoją konkurencyjność oraz osiągać wyższe zyski. W artykule, który został napisany we współpracy z pieniadzedlafirm.pl można zyskać wiele cennych porad finansowych dla firm.