Norweskie BHP przyjmuje nieco inną nazwę, to jest HMS. Są to – nic innego – jak przepisy dotyczące bezpieczeństwa, a także higieny pracy. Są one regulowane przez norweski Kodeks Pracy, w którym znaleźć można wymagania, które musi spełniać środowisko pracy. Warto więc mieć świadomość wszelkich zasad HMS oraz wiedzę na temat zapobiegania zagrożeniom, tak aby zapewnić bezpieczeństwo zatrudnionym pracownikom. Co więc warto wiedzieć o norweskim HMS i jak zrobić kurs Bhp Norwegia?

Norweskie HMS, czyli gdzie znaleźć przepisy zasad BHP?

W Norwegii obowiązują zasady HMS, które są zawarte w tamtejszym Kodeksie Pracy o nazwie Arbeidsmiljøloven. Dla przedsiębiorców norweskich jest to najważniejsze źródło informacji, które dotyczy prawie wszystkich firm, które zatrudniają pracowników. Zawiera ona wszelkie informacje na temat kryteriów uznaniowych, a także wskazane są czynniki, które mają wpływ na zdrowie oraz stan pracowników.

Jak wygląda kurs BHP w Norwegii?

Jak wiadomo, norweski Kodeks Pracy szczegółowo reguluje przepisy HMS, jak również i jasno mówi, iż szkolenie BHP jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który zatrudnia pracowników oraz zleceniodawcy korzystające z usług podwykonawców.Obowiązek ten jest też nakładany na kierowników nadzorujących podwładnych.

Gdzie zrobić kurs HMS?

Kurs HMS – wbrew pozorom – można odbyć zarówno stacjonarnie, jak i online. Niektóre z nich są również dostępne w języku polskim. Szkolenia te kończą się uzyskaniem potwierdzenia, czyli certyfikatem honorowanym przez norweską inspekcję pracy.