Otrzymane na zestawy infucyjne dofinansowanie NFZ należy się jedynie wybranym podmiotom, a wysokość refundacji różni się dla poszczególnych osób.

Wkłucia refundjacja – dla kogo?

Refundacja na wkłucia przysługuje osobom chorującym na cukrzycę typu pierwszego, leczonych OPI, a także kobietom w ciąży. Wysokość refundacji nie jest jednakowa dla wszystkich i rozporządzenie ministra zdrowia uzależniło ją od wieku chorego.

Jaka wysokość refundacji?

Refundacja dladiabetyków należna jest na zestawy infuzyjne sensor enlite, czyli wkłady oraz dreny. Każdemu choremu należy się miesięczna refundacja dziesięciu takich zestawów w kwocie nieprzekraczającej 300zł.
Osobom do 26 roku życia przysługuje refundacja 100% zlecenia, natomiast osobom starszym – 70%.

Zlecenie refundacyjne – kto może je wystawić?

Zlecenie refundacyjne jest niezbędne do zakupu zestawów infuzyjnych po niższej cenie. Katalog osób uprawnionych do wystawienia takiego zlecenia różni się w zależności od tego, w jakim wieku jest chory.
Osobom do 26 roku życia zlecenie refundacyjne może wystawić pediatra, diabetolog, endokrynolog oraz diabetolog i endokrynolog dziecięcy. Zlecenie takie może zostać wystawione maksymalnie na okres 3 miesięcy, a kontynuacje mogą być wystawiane przez położne oraz pielęgniarki.
Dla osób po 26 roku życia zlecenia wystawiają diabetolodzy, endokrynolodzy oraz specjaliści chorób wewnętrznych, również na maksymalny okres 3 miesięcy. Podobnie jak w przypadku osób młodszych, kontynuację mogą wystawiać położne oraz pielęgniarki.