Każdy przedsiębiorca w Danii musi pamiętać o tym, by terminowo rozliczać się z tamtejszym urzędem podatkowym, czyli SKAT. Jakie podatki w Danii obejmują firmy jednoosobowe, a jakie podatki muszą opłacać spółki?

Podatki od osób fizycznych w Danii

Osoby, które prowadzą działalność jako jednoosobowa firma w Danii, prowadzą rozliczenia według zasad podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochodowe podatki w Danii są wyliczane na podstawie 3 progów, przy czym ostatni próg dla najlepiej zarabiających osób powoduje naliczenie jednej z najwyższych procentowo danin w Europie.

Stawki podatku dochodowego w Danii w zależności od osiąganych dochodów:
1. 8% – do 50 217 DKK
2. 39,2% – od 50 217 DKK do 558 043 DKK
3. 56,5% – powyżej 558 043 DKK

Można skorzystać także z kwoty wolnej od podatku, która ustalona jest na poziomie 46 630 DKK. Ponadto istnieje możliwość odliczenia wybranych kosztów od podatku dochodowego.

Podatki od osób prawnych w Danii

Gdy firma w Danii prowadzona jest w formie spółki, wówczas zastosowanie ma podatek od osób prawnych, czyli podatek CIT. Podatek CIT w Danii wynosi 22%.

Duński podatek CIT dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, natomiast w przypadku spółek osobowych jest on naliczany tylko na wspólników tych spółek.

Podatek VAT w Danii

W Danii obowiązuje także podatek VAT. Jego podstawowa stawka to 25%, natomiast spod podatku wyłączone są wybrane usługi oraz eksportowane towary.

Pod przepisy dotyczące duńskiego podatku VAT podlegają wszystkie firmy, które osiągają obroty roczne na poziomie powyżej 50 000 DKK.

Przedsiębiorcy, którzy zakładają własną działalność w Danii lub już teraz ją prowadzą, mogą łatwiej rozliczać swoje podatki w Danii, gdy zdecydują się na pomoc biura rachunkowego. Biura te świadczą usługowo Dania księgowość, doradztwo podatkowe, zajmują się kadrami i płacami oraz oferują inne usługi dla biznesu.