Mnóstwo starszych osób coraz częściej chce zamienić swoje duże, przestrzenne mieszkania na mniejsze kawalerki znajdujące się z dala centrum miasta. Tego typu oferty z kolei interesują młodych ludzi, którzy pragną zamieszkać w większym lokum, jednak nie stać ich na kolejne kredyty. Dlatego też, najlepszym rozwiązaniem jest zamiana mieszkań.

Wycena nieruchomości

Osoby, które chcą wziąć udział w takiej transakcji powinny dokonać wyceny swoich nieruchomości przez rzeczoznawcę. Kupie mieszkanie Katowice w zależności od lokalizacji, metrażu, wyposażenia bardzo się różnią cenowo. Dlatego też, warto skorzystać z takiego rozwiązania. Ponadto, dobrze jest dokładnie sprawdzić wszystkie dokumenty dotyczące mieszkania, którym dana osoba się zainteresowała. Można to zrobić samodzielnie lub skorzystać z pomocy wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników biur nieruchomości.

Umowa

Bez względu na to, czy zamiana mieszkań odbywa się tylko przy zainteresowanych stronach, czy też bierze w niej udział pośredniczące przy tej transakcji biuro nieruchomości, kluczowa w tej kwestii jest umowa. Wszystkie ustalenia pomiędzy stronami powinny być w niej skrupulatnie zawarte. Oczywiście taka umowa powinna być sporządzona na piśmie u notariusza, który również ma obowiązek sprawdzić wszystkie niezbędne dokumenty nieruchomości biorących udział w zamianie. Warto, by strony wcześniej przygotowały między innymi: odpisy zwykłe z księgi wieczystej każdej nieruchomości, zaświadczenia o braku zaległości w opłatach za lokal oraz
zaświadczenie z urzędu gminy o braku zaległości w podatkach.