Wśród wielu niekorzystnych sytuacji, jakie mogą przydarzyć się przedsiębiorcy, jest brak zapłaty za fakturę w terminie przez klienta albo kontrahenta. Co można zrobić w takiej sytuacji? Czy można jej w jakiś sposób zapobiegać? Artykuł we współpracy z finea.pl/.

Odzyskaj dług od dłużnika

Gdy kontrahent albo klient nie płacą w terminie za wystawioną fakturę, w takim przypadku warto zacząć odzyskiwać należność. Co zrobić gdy kontrahent nie płaci za fakturę lub o jej płatności zapomina klient?

W pierwszej kolejności należy skontaktować się z dłużnikiem, na przykład telefonicznie. Być może przyczyną braku zapłaty jest pominięcie dokumentu albo zapomnienie o fakturze. Wtedy kontakt pozwoli na szybkie odzyskanie należności.

Zdarza się jednak, że brak zapłaty za fakturę ma przyczynę w nierzetelności jej odbiorcy, który unika uregulowania długów. Wówczas trzeba przygotować się na odzyskiwanie długu drogą sądową.

W pierwszej kolejności trzeba więc przesłać do kontrahenta monit o płatności oraz wezwanie do uregulowania należności. Następnie, w przypadku braku zapłaty w terminie, można skierować sprawę do sądu. Potem można skorzystać z pomocy komornika, który zajmie majątek dłużnika na poczet zapłaty długu.

Kompleksową pomoc w tym zakresie zapewniają kancelarie prawne, dlatego można zgłosić się do dobrego prawnika, by uzyskać wsparcie.

Wybierz pomoc windykatora

Obsługę dla klientów, którzy mają problem z nierzetelnymi dłużnikami, zapewniają także firmy windykacyjne. Zajmują się one świadczeniem szeregu usług, między innymi w zakresie odzyskiwania długów, również na drodze sądowej, a także mogą udostępnić klientowi pieczęć windykacyjną.

Windykator może prowadzić działania w ramach windykacji miękkiej, polubownej, nakłaniając dłużnika do spłacenia należności. W przypadku braku powodzenia może on wtedy pomóc w poprowadzeniu sprawy sądowej, a następnie nadzorować odzyskiwanie długu przez komornika.

Ponadto pieczęć windykacyjna, prewencyjna jest bardzo pomocna w celu zapobiegania długom. Umieszczana na fakturach ostrzega, że w razie braku spłaty o odzyskanie należności będzie ubiegać się firma windykacyjna.

Skorzystaj z faktoringu

Trzecim sposobem, aby zapobiec sytuacji, gdy klient nie płaci za fakturę, jest skorzystanie z faktoringu. Jak działa faktoring?

Faktoringiem nazywa się usługę, w ramach której firma faktoringowa od razu po wystawieniu faktury wpłaca jej należność na konto wystawcy – swojego klienta. Dzięki temu nie musi on czekać na uzyskanie należności od odbiorcy dokumentu.

By zapobiec sytuacji, gdy odbiorca jest nierzetelny i nie płaci zobowiązania, warto zdecydować się na faktoring pełny, bez regresu. Pozwala on na ubezpieczenie się od sytuacji, gdy kontrahent staje się niewypłacalny i nie płaci za fakturę.